Yufka Yüreklilerle…

“Yürek lazım adama, herşeyden önce yürek,
İçinde tesbih çeksin, buna şükür diyerek.”

Keçi sarhoş olunca dövüşmeye kurt arar,
Aslanın yokluğunda ormanı tilki sarar,
Kartalın zor zamanı en çok kargaya yarar
Yiğidin yiğitliği bayramda anlaşılmaz,
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz!

Düşmandan kurşun yese adam susar arından,
Dost kurşunu yaralar en onulmaz yerinden
Şeref yoldaşı olmaz, şerefsizin birinden
Nefesi yetmeyenle menzile ulaşılmaz
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz!

Dünya dünya olalı hangi sırrı saklamış?
Hangi planı örtmüş; hangi suçu aklamış?
Yalancının mumunu yatsıya dek beklemiş,
Lazımken sönen mumun peşinde dolaşılmaz,
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz!

Siz ey gelecek güne, kan diye bakan gençler,
Sevdasının adını “intikam” takan gençler,
Mertliğe, yiğitliğe türküler yakan gençler,
Dikkat edin namerdin huyuna alışılmaz,
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz!

8 Eylül 2012

Caner Kara