Üzü Ax Olsun

İzzət əlləməndən arta qalandı
Soyur, dağıt, yağma əllə talandı!
Özgədi bax öz bildiyim, yalandı!
Can dediyim çor buyurdu sağ olsun!
Oddu yurdum, gülsün, üzü ax olsun!

Tə k adım tapılsın yetər yadında,
Gıraxdan olsa da bişim odunda,
Xoşbəxt olacaqsa əgər gedende,
Düşdüyü çəmənsiz yollar bağ olsun!
Oddu yurdum, gülsün, üzü ax olsun!

Mən onun nazına çata bilmədim,
Özümlə də yola gedəbilmədim,
Ondamı məndə mi xatabilmədim,
Daha mənim düzlərimdə dağ olsun!
Oddu yurdum, gülsün, üzü ax olsun!

Hansı günün xə tri mə ni yaşadan?
Özü getdi, bes nə qoydu nə şə də n?
Fə rqim qalmaz qaraçıdan poşadan,
Görüm onu gözə llə rə şax olsun!
Oddu yurdum, gülsün, üzü ax olsun!

21 mart 2013

Caner Kara