Uyan Kandaşım

Uyan kalk! ey kavim kardeşim uyan
Uyan bak! Ne halde kardeşin uyan
Kandaşım, ırktaşım, dildeşim uyan
Sen misin? demirden dağları yıkan
Titre, kendine dön, silkin,kalk, UYAN!

Uyan sefer çıktı,yedi kıtaya
Uyan tut güneşi,son ver yatıya
Batıya,batıya, daha batıya
Sen misin? sel gibi sefere akan
Titre,kendine dön,silkin,kalk, UYAN!

Bayrağını çiğniyor p.ç ordusu
Yetmedi mi bu intihar uykusu?
Bak kirlenen öz bacının namusu
Sen misin? bayrağı kanla boyayan
Titre, kendine dön, silkin,kalk, UYAN!

Dedenin dünyaya çattığı yerde
Esirsin,zaferi tattığı yerde
Rahat mı ecdadın yattığı yerde?
Sen misin? onlardan nöbeti alan
Titre, kendine dön, silkin, kalk, UYAN!

Rüyanda mı bari cumhuriyetin?
Uyudun da gitti bak hürriyetin
Kırılsın tek dişi medeniyetin
Sen misin? Altay’dan Tuna’ya bakan
Titre, kendine dön, silkin,kalk, UYAN!

Nerde mazlumların umudu ordun
Ne halde atadan emanet yurdun
Demokrat,medeni ve insan oldun
Sen misin? vatansı z o sefil insan
Titre, kendine dön, silkin, kalk, UYAN!

Bas tetiğe aşınsın parmakların
Masmavi bak,kalksın göz kapakların
Altına boz renkli kalpakların
Sen misin? bozkurtç a başını koyan
Titre, kendine dön, silkin, kalk, UYAN!

Burnunun ucunu göremiyorsun
Ektiğini biçip,yiyemiyorsun
Dostun düşmanın kim bilemiyorsun
Yurdunun dağına gidemiyorsun
Çağırsam cevap veremiyorsun
Kendi vatanını gezemiyorsun
Kahpe çocuğunu asamıyorsun
Şöyle şerefinle ölemiyorsun
Ulaaaaaan! Türküm bile diyemiyorsun
Sen,o sen misin? sen misin ulan?
Titre, kendine dön, silkin, kalk, UYAN!

Caner Kara