Türk

Ezelden ne gelmişsek, ebede kadar oyuz!
Hem Göktürk hem Osmanlı, hem Selçuklu hem Hunuz!

Caner Kara