Tevekkül

Gamlanma, her sonun bir sonrası var,
Perdenin bir önü, bir arkası var,
Felâketin bile hayırlısı var,
İman denizinde boğulmak gibi…

Gamlanma, baharı getirir kışlar,
İnişin yoludur bütün yokuşlar,
Çok zaman kanunlar tersine işler,
Aşkın şarabıyla ayılmak gibi…

Gamlanma, gün var mı gece görmemiş?
Ne var ki zamanla sona ermemiş?
Sonların sonrası başlıyor her iş,
Geldiğin yollara koyulmak gibi…

Gamlanma, her zorun oluru vardır,
Gamın ömrü kısa, sınırı dardır,
Dilemenin her türlüsü kolaydır,
İçinden konuşup duyulmak gibi…

19 Nisan 2016

Caner Kara