ŞOVİNİZM NEDİR?

“Chauvinisme” kelimesi, Chauvin adındaki bir Fransız askerinin adından türetilmiştir. Nicolas Chauvin, Fransa’da Rochefort şehrinde doğmuş, Fransız İhtilâli ve Napoleon harplerinde 17 kere yaralanmış bir askerdir. Onun, vatanına ve bilhassa imparatoruna karşı gösterdiği bağlılık, kendisini bütün dünyada ve özellikle Fransa’da ünlü etmiş. Adına marşlar ve şarkılar yazılmış, övgüyle bahsedilmiş. Adından yola çıkarak da şovinizm kelimesi türetilmiş.

Günümüzde bu kelimeyi ağzına sakız edenler, aşağılık bir huy, gereksiz bir övünme, haksız bir üstünlük duygusu anlamlarında kullansa da bahsi geçen kişinin yaptıkları, sakız edilen anlamla ilgisizdir.

Kendileri gibi ya da soysuz olmayan herkesi “faşist” kelimesiyle ifade etmeye çalışanların, zekâdan yana eksikliklerinin bir işareti de bu kelime oldu. Sadakat, bağlılık, ahde vefa, vatanseverlik gibi kişilik vasıfları, kimseyi alçaltmayacağı gibi aşağılık vasıflar da değildir. Tam aksine, insanı hayvan topluluklarında ayıran şeyler, bazılarının sandığı gibi evrim ya da devrim değil, bu gibi niteliklerdir. Vatanseverliği ve sadakati gereği 17 kere yaralanmasına rağmen yoluna devam eden Chauvin gibi kimseleri anlamaktan aciz bir takım yaratıkların, aynı nedenlerle ölüme koşan ve kavuşan kimseleri ve bu kimseleri saygıyla anan nesilleri anlaması muhtemel değildir.

İnsanı bir hayvan cinsi olarak gören ve başka türlü hayvanlardan türeyen canlılar olduğuna inanan insanlar, hayvanca bir yaşamı ve zihniyeti kendilerine münasip gördükleri için, vatanseverlik ve milliyetperverlik gibi duyguları anlamaları kendilerinden beklenmez.

Onların şovinist olarak tanılmadıkları kimseler, genel olarak düşmanlık görmedikleri milletleri küçümseyen kimseler olmasa da hayvandan türediğini düşünen ve “faşist”, “şovinist” gibi kelimeleri diline dolayan hayvan soyluları küçük görmekte ve aşağılamaktadır.
Biline!

Caner Kara
04 03 2014