Sabır 2

Her gün yolun başıdır
Sabır, iman işidir.
Yalnız ecel kuşudur,
Beni yoldan edecek.

Lâkin bu mazlum ahı
Ya sabır çeksek dahi
Beni ondan, Allah’ı
Böyle kuldan edecek.

Cenneti sırlı büyü
Cehennemin gördüğü
Yoksa koca köprüyü
Niye kıldan edecek?

Zulmü gördükçe gözüm
Sızlıyor sızım sızım
Beni bu alın yazım
Bu akıldan edecek.

Kahramanlar yıldıkça
Yâre hasret öldükçe
Bu çiçekler soldukça
Gülü aldan edecek.

Bitme ey sabrım, sabret
Tanrı’dan gelir zahmet
Belki o yanı cennet
Bunu zindan edecek

Caner Kara