Müzâkere

Çatır çatır kırkbin canına kıysak
Devlet bizimle de sohbet eder mi?
Baba değil; köpek yerine koysak
Devlet bizimle de sohbet eder mi?

Ceryanını çalsak, suyunu çalsak
Hem vergi vermesek, hem vergi alsak
Belalısı olsak, düşmanı olsak
Devlet bizimle de sohbet eder mi?

Silahsız erleri kurşuna dizip
Kafamıza göre harita çizip
Yakayı kaptırsak dünyayı gezip
Devlet bizimle de sohbet eder mi?

Yol yapsa, yolunda mayın patlatsak
Metropollerinde rus kadın satsak
Köy, orman, otobüs, minibüs yaksak
Devlet bizimle de sohbet eder mi?

Meclis kürsüsünden düzene sövsek
Dağına, taşına, düzüne sövsek
Hassiktir çekerek yüzüne sövsek
Devlet bizimle de sohbet eder mi?

Değnekçi, eşkiya, katil, kapkaççı,
Torbacı, pezevenk, hırsız, kundakçı,
Bağrına saplasak bin türlü acı
Devlet bizimle de sohbet eder mi?

Kökünü kemirsek binbir oyunla
Kötürüm bıraksak bomba, mayınla
Anasına sövsek canlı yayınla
Devlet bizimle de sohbet eder mi?

Her eve bayraklı tabut göndersek
Başka her taraftan bayrak indirsek
Baraj bombalasak, çocuk öldürsek
Devlet bizimle de sohbet eder mi?

Biz devletin birşeyini çalmadık
Kan tükürdük; yine hain olmadık
Şehit başı kırkbin dolar almadık
Devlet bizimle de sohbet eder mi?

Kutsal bilip kirletmezken tozunu
Bize örmüş meğer kefen bezini
Tükürmek kastıyla sorduk yüzünü
Devlet bizimle de sohbet eder mi?

13/01/2013

Caner Kara