Kara Sancak

Dalgalan hey Kara Sancak dalgalan,
Salındığın yerde rüzgar dinmesin.
Türk’ün karargahı olacak gölgen,
Uyar uyumasın,uyar sinmesin!

Kökünden kırılsın hainin eli,
Hesaba çekilsin her kapı kulu,
Hala yaşıyorken bir kahpe dölü,
Gönderin, ölene kadar inmesin!

Hem devlet,hem ordu,hem bu topraklar,
Babamın malıdır; benim tüm haklar,
Yırtılacak bütün beyaz bayraklar,
İsterse saldıran geri dönmesin!

Tahtını başına geçir tahtlının,
Ahı tutsun artık,öce ahtlının,
Kara Sancağısın,kara bahtlının,
Atlıyı atından indir,binmesin!

Deli Tayma,bitmez bu çağda tezat,
Türk! ün öz yurdu da değilken azat,
Bu düzen Tepegöz,bu sancak Basat,
Yansın kahpe acun,yansın sönmesin!

22 Ocak 2005

Caner Kara