Jargon

Duldada ketumsa da alayına isyanım,
Maltada volta kadar dik gelir hapis yanım.
Sünerek süblimleşen kaçaklar da yorgundur,
Havaî katılıklar kaypaklarda jargondur.
Davacı davalıdan mağdurken her celsede,
Mağrurdur ki kopamaz her yerden incelse de!
Yargıcın yargısıdır, kanun hükmünde ayet,
Şikayet eksik kalır,sanık yanıksa şayet!
Savcının da savdığı vazifeyken talebim,
İnsaftır infaz giyen; ki böyleyken talibim!
Af dilerim mübaşir; bu adil mahkemeden,
Böyle adalet çıkar mübadil kekemeden!
2004

Caner Kara