İman

Dünyayı gömdüğünde Nuh tufanı
Bir gemiye sokup her cins hayvanı
Kurtarmaya iman eden insanlar
Nasıl imkânsız görürler Turan’ı?

19 Mart 2014

Caner Kara