He diye

Bu ne gam be deli gönül bu ne gam?
Demedim mi bu meşakkat zor diye..
Zorlu,çetin,gaddar bir gam ki ne gam…
Demedim mi ateş,alev,kor diye…

Yırtıcılar yüksek yerde ölürmüş,
Kurt hevesi,bir tek darda alırmış,
Büyük başın büyük derdi olurmuş,
Demedim mi büyüklenme, sor diye…

Deli gönül senin ayarın yok mu?
Her şey mi ters? Bir tek uyarın yok mu?
Usanmadın; hele o yarın yok mu?
Demedim mi can dediği çor diye…

Bir avuçsun,sende arşın tasası,
Sen misin her firavunun Musa’sı?
At elinden, yere batsın asası,
Demedim mi kendini az yor diye…

Usan artık,deliliğin usansın,
Ar etme gel; seni gören utansın,
Farzet ki sen padişahsın,asansın,
Demedim mi senden büyük var diye…

Bu dünyanın altı milyar yaşı var,
Her çağda bir sahibi var,başı var,
Hangisinin mezarının taşı var?
Demedim mi son yurt biraz dar diye…

Ki bu dünya yalnızca bir ağılmış,
Senin gibi çok gamlılar yığılmış,
Yara bere,yar’a çare değilmiş,
Demedim mi gam tutulmaz yar diye…

20 06 2009

Caner Kara