Etiket: Biz Hara Farslar Hara

Biz Hara Farslar Hara

Tebriz,Baki,Ankara… Biz hara, Farslar hara! Lanet olsun İran’a. Biz hara, Farslar hara! Kurban olsun Turan’a! Biz hara, Farslar hara! Asya boğulsun kana! Biz hara, Farslar hara! Gök Tanrı bizden yana! Biz hara, Farslar hara! Batsın o piç Hazar’a! Biz hara, Farslar hara! Kalksın gövdeden yara! Biz hara, Farslar hara! Bir […]