Ermeni Meselesi

Sühsünü uzandı ayağımıza,
Hayıf ki yadıma, tək taftax düşdü,
Bayax gıyammadıx öz yağımıza,
Ötən gün Qarabağ, lap gırax düşdü.

Quyruqlu it kimi yaltaqlıq etdi
Beləcə yaşadı qorxaq köpoğlu
Yetmiş növ millətə arvadlıq etdi
Tək bizə göz tikdi Daşnak köpoğlu

Caner Kara