Elçibey’e

Heydər Baba qəribdi, taftalanıf Savalan,
Poşaya qalıf dünya, Hayların oluf Rəvan,
Nə töyür günə tüşüf övladın Azərbaycan,

Qoyub gedəndə bizi, kimlərə tafşırdın bəs,
Yeddi qat cənnətdə gəz, Elçibəy’im Əbulfəz!

Caner Kara