Cumhurun Çatısı

Dağ fare doğurdu, e doğurdu da,
Gördük ki her küsen tavşan değilmiş
Cumhur zaten bizden olmuyordu da
Meğerse çatı da bizden değilmiş!

16 Haziran 2014

Caner Kara