Azerbaycan

İki cansak yarım canız,
Ayrı ayrı ikimiz de!
Hə m bir canıq hə m də qanıq
Turan bizim içimizdə !

Caner Kara