Ay’a

İniş değil, yokuş değil, düz tuzak
Tanrı uzak, şeytan uzak, biz uzak…

Dert nedir? Bir rüzgâr savurur geçer,
Mert olan ak sütten ak kılı seçer

Bir ozan söylemeye sakin sakin başlıyor
Savaş değil, kavga yok, kutlu ayin başlıyor.

Söylenmeyen dertleri söyleyesi yok bugün
Yabancı gönülleri eyleyesi yok bugün

Ayıplanır sözlere dökse kendi yasını
Ayıplanır başına çekse keder tasını

Bir of çeker derinden, ayar verir kopuza
Sırtını taşa yaslar, durur omuz omuza

Çenesini kaldırır, seyre durur gökleri
Yıldızların aksini toplar gamlı gözleri

Bulutları dağıtır teldeki parmaklarla
Ayın yüzüne güler çağlayan ırmaklarla

Onun gözünde âlem kocaman toz dumanı
İçine çeker onu, başlar deyiş zamanı:

Ötelerde düğün mü var ey gökler?
Halaya mı durmuş takım yıldızlar?
Ellerinde çiçek tutmuş melekler
Başlarında ışık taşıyor kızlar

Dağılın bulutlar ayın önünden!
Ben ona sevdamın adını yazdım.
Bir adım kenara kayın önünden!
Ben aya sevdamın yüzünü kazdım.

15 Haziran 2014

Caner Kara