Aklıma Sen Gelince

Aklıma sen gelince, bozkurtlar dağdan iner
Aklıma sen gelince, gece gündüze döner

Aklıma sen gelince, ışığı artar ayın
Aklıma sen gelince, karı erir Altay’ın

Aklıma sen gelince, azad olur yurtlarım
Aklıma sen gelince, biter bütün dertlerim

Bir ihtilâl marşıdır, aklıma her gelişin
Dört yana at koşturur, orduları güneşin

Zafer için açılır göğe bütün avuçlar
Canından adak adar, yurda kurbanlık koçlar

Umutlarım yeşerir, aklıma sen gelince
Bulutlarım yaşarır, akar inceden ince

Bir nara deler geçer, göğün yedi katını
Alp erler sancak açar, şahlandırıp atını

Aklıma sen gelince, eksiktir savaşlarım
Aklıma sen gelince, yeni baştan başlarım

Bir yüce buyruk alır, çağlarca uzaklardan
Pusulardan çıkarım, geçerim tuzaklardan

Kralların başına yıkarım kaleleri
İmparator yaparım diz çöken köleleri

Zalimlerin tacını, tahtını deviririm
Süleyman’ın mührünü mazlumlara veririm

Güneşi kızıl görüp, üstüne at sürerim
Surlarını yıktığım şehirlere girerim

Yeniçağlar açarım, kapatırım her çağı
Kainata sançarım açtığım her sancağı

Aklıma sen gelince, belirir yeni düşler
Rüyana uyanırım, sesin ruhuma işler

Hayâle karışırım aklıma sen gelince
Sen yine önümdesin; lâkin on asır önce…

*****

Seferlere çıkıyorsun dörtnala
Genç gidenin son deminde döndüğü
Uç diyorsun altındaki kısrağa
Uçmağlara gidenlerin bindiği

Duymuyorsun ak kısrağın koşarken
Saçlarından savruluyor yıldızlar
Tam peşinden son engeli aşarken
Yollarıma taş yığıyor albızlar

Hayâlinin izinden çıkmıyorum
Ne söylesem nasılsa duymuyorsun
Peşin sıra gelmekten bıkmıyorum
Bıkmıyorum nasılsa durmuyorsun

Bir tek gülüşüne kurban olduğum
Bana dönen yüzün hiç gülmüyor mu?
Her düşünü binbir hayra yorduğum
Kulağına sesim de gelmiyor mu?

Hep üstüme şakırdıyor şimşekler
Elim sana hiç mi yetişmeyecek?
Sen hariç açılsa bütün çiçekler
Bana birtek bahar getirmeyecek
*********
Aklıma sen gelince eser kalmaz kâbustan,
Aklıma her gelişin, bir umut olduğun an

Aklıma sen gelince, yelkenler açıyorum
Okyanuslar üstünde kanatsız uçuyorum

Sen gelince rotası, düzeliyor aklımın
Üstüne gidiyorum, dört yön yedi iklimin

Aklıma sen gelince, tarihin yaprakları
İçinden def ediyor, sayısız korkakları

Unutulup gitmiyor, düşen kahraman erler
Yok etmiyor onları, eski yurt olan yerler

Aklıma sen gelince, Görklü Tanrı emreder
Uruğun güzelleri, Ayzıtla yarış eder

Her biri namus denen tepede bayraklaşır
Asalet ordusuna ruhuyla mermi taşır

Seni örnek gösterip, doğan her Türk kızına
Tanrı emriyle ozan, dokunur kopuzuna

********
Ey başbuğlar doğuran, krallar deviren ey,
Ey öz oğullarından, kutlu devletler kuran,
Ey nice bozgunları zafere çeviren şey,
Gözlerinin esrarı olası koca Turan,
Ey krallar deviren, ey başbuğlar doğuran.

Hasreti eski yurdun, öfkesine vurduğu
Ruhu mudur sendeki, yeni yurt açan kurdun?
Mecnunların çöldeki seraplardan sorduğu,
Ötüken milletini, Ferhat misali yordun!
Öfkesine vurduğu, hasreti eski yurdun.

Acuna bir Türk kızı, getirmişti iffeti,
Onun için bayrağın, parlaktır hep yıldızı.
Tanrı emriyle katun, diri kılar milleti,
Onun şahsında Tanrı, ağartır alnımızı,
Getirmişti iffeti, acuna bir Türk kızı.

Sen ki yanık ozanın, gururla andığısın,
İlacısın kederin, ızdırabın, tasanın,
Kulun melek, meleğin kendinden sandığısın,
Bahtlıya yazdığısın, alınlara yazanın,
Gururla andığısın, sen ki yanık ozanın…

**********
Aklıma sen gelince depremler kuşanırım
Aklıma sen gelince destanlar döşenirim

Aklıma sen gelince olmaz işim kalmıyor
Öyle dalıyorum ki hiç dönüşü olmuyor

Bir rüzgâr oluyorum Karadeniz üstünde
Peşine düşüyorum düşmanın da dostun da

İstanbul’dan Samsun’a bir gemi itiyorum
Güvertemden eskimiş yükleri atıyorum

Ankara’ya inerim otağ kurmak kastıyla
Timur’la Beyzat’ı şad etmek maksadıyla

Buyruk alıp taşarım asırlarca öteden
Bumun’dan, Oğuz Han’dan, Kültigin’den, Mete’den

Aklıma sen gelince devletler kurar gönlüm
Bülbül bahçelerinden baykuşlar kovar gönlüm

Yok olmasın diyerek yazıp en sert taşlara
Sevdamı bırakırım doğmamış yoldaşlara
**********
Unutmasın doğanlarım
Akıllarda yeri olsun
Genç kızları sana çeksin
Erkekleri çeri olsun

Yanıltmasın can korkusu
Yaşasın şeref duygusu
Dünyanın en namuslusu
İçlerinden biri olsun

Susmasın hiç yurt avazı
Korkutmasın dağ ayazı
Alınlarının beyazı
Kafdağı’nın karı olsun

Bölmesin ayrık otları
Tepelesinler itleri
Dört yöne koşsun atları
Deli olsun, doru olsun

Esirgesin ol Yaradan!
Olamasınlar sıradan
Erkekleri hep kumandan
Kızları hep peri olsun

Birleşsin boylar devletler
Hep onun olsun nimetler
Dünyadaki tüm milletler
Milletimden geri olsun

Göremediğim Turan’a
Hasret kalsam yana yana
Seni görmüş olmak bana
Bu ömrümün kârı olsun

27/07/2012

Caner Kara